Sayıştay Ortaya Çıkardı: AYM’de Kadrolar Boş

Kanunların, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin ve TBMM İçtüzüğü’nün Anayasa’ya şekil ve esas yönünden uygunluğunu denetleyen ve bireysel başvuruları karara bağlayan, parti kapatma yetkisi de bulunan Anayasa Mahkemesi (AYM) Sayıştay’ın radarına takıldı. AYM’nin kötü koşulları, denetim raporunda vurgulandı.

AYM Başkanlığı 2022 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu’na göre, AYM geçen yıl 149 milyon 59 bin TL harcama yaptı. Birgün’den Hüseyin Şimşek’in haberin göre bu harcamanın 85 milyon TL’si personel için, 41 milyon TL’si mal ve hizmet alım giderleri için 3 milyon TL’ye yakını ise proje kapsamındaki cari giderler için yapıldı. AYM’nin net geliri ise 9 milyon TL ile sınırlı kaldı. Kurumun en önemli geliri, vergi gelirleri oldu.

Vatandaşların bireysel başvurularına uzun süre yanıt beklediği AYM’nin kadroları da dolu değil. Sayıştay’ın tespitine göre, 2022 yılında 15 üye, 114 raportör ile 146 idari personel, 4 sözleşmeli mütercim, 58 sürekli işçi ve 2 sözleşmeli bilişim personeli olmak üzere Mahkemede toplamda 339 çalışan yer alıyor. AYM Başkanlığına tahsis edilen 181 hakim ve savcı sınıfı kadro pozisyonun 129’u dolu, 52’si ise boş durumda.

16 MİLYONLUK EK HARCAMA

Raporda AYM’nin sene ortasında elde ettiği ek geliri nereye harcadığı da vurgulandı. Sayıştay raporunda şu değerlendirmeler yer aldı: “AYM’ye 16 milyon ek ödenek tahsis edilmiş olup, bu ödenek özel kalem harcama biriminin temsil ve tanıtma giderleri ile genel sekreterlik harcama biriminin tüketime yönelik mal ve malzeme alımları tertiplerinde kullanılmıştır.”

“Kurumda yapılan incelemeler sonucunda iç kontrol sisteminin kurulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi ile yürürlükteki iç kontrol mevzuatı gereklerinin yerine getirilmesi amacıyla, Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı’nın hazırlanmamış olduğu ve iç denetim biriminin bulunmadığı tespit edilmiştir.”

YARGIDAN YANIT ALAMAYAN ÇAREYİ AYM’DE ARIYOR

AYM bireysel başvurunun hakkının başladığı 23 Eylül 2012’den bu yana mahkemeye 519 bin 539 başvuru yapıldı. Yüksek Mahkeme bu başvuruların 400 bin 877’sini karara bağladı. Mahkemede karar verilmeyi bekleyen yaklaşık 119 bin bireysel başvuru dosyası bulunuyor. AYM sonuçlandırılan başvurulardan 314 bin 716’sında kabul edilemezlik kararı verirken 71 bin 189 başvuruda bir ve birden fazla hak ihlaline hükmetti.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x